Bảy ngôi SAO làm thế nào để xem các chiến thắng trên Internet chưa, truy vấn trực tuyến

Bảy ngôi SAO làm thế nào để xem các chiến thắng trên Internet chưa

truy vấn trực tuyến

Bạn có thể truy vấn thông tin chiến thắng trên trang web chính thức của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc. Sau khi vào trang web, hãy chọn trung tâm truy vấn > xổ số thông tin > bảy ngôi SAO, nhập số và số của xổ số, bạn có thể truy vấn.

truy vấn điện thoại di động App

Tải về và cài đặt xổ số phúc lợi xã hội của trung quốc ứng dụng chính thức, đăng ký và đăng nhập, nhập vào trang truy vấn, chọn xổ số thông tin > bảy ngôi SAO, nhập vào số lượng và số thời gian, bạn có thể truy vấn các chiến thắng.

truy vấn qua điện thoại

Gọi số phúc lợi xã hội xổ số khách hàng đường dây nóng 95500, phù hợp với các hoạt động gợi ý bằng giọng nói, nhập số id của các cá cược hoặc vé số, bạn có thể truy vấn về chiến thắng. Xin lưu ý rằng các cuộc gọi có thể được tính phí.

lưu ý

Khi truy vấn thông tin chiến thắng, hãy chắc chắn rằng số thời gian và số lượng đã nhập là chính xác. Thông tin chiến thắng thường được công bố sau khi xổ số, đề nghị kiểm tra để tránh bỏ lỡ.