Năm 2020 mua hai màu trái phép trực tuyến,2020 mua hai màu trái phép trực tuyến

2020 mua hai màu trái phép trực tuyến

Câu hỏi về việc mua trực tuyến là bất hợp pháp. Mua vé số trực tuyến là bất hợp pháp, theo quy định của luật. Vào năm 2020, quy định này vẫn còn hiệu lực, và việc mua bán hai màu trên mạng vẫn là phạm pháp.

cơ sở bất hợp pháp

Theo điều khoản 17 của quy định quản lý xổ số, các cơ quan phát hành xổ số và các cơ quan bán hàng chỉ có thể bán xổ số thông qua các kênh bán hàng được bộ tài chính chấp thuận. Bán vé số trực tuyến không thuộc kênh bán hàng được chỉ định nên là phạm pháp.

hình phạt

Các cơ quan có liên quan sẽ trừng phạt bất hợp pháp mua vé số trên mạng dựa trên mức độ của trường hợp. Hình phạt có thể bao gồm hình phạt hành chính và hình phạt hình sự. Hình phạt hành pháp bao gồm tịch thu thu nhập bất hợp pháp, phạt tiền, v.v. Hình phạt hình sự là đối với những người có tình huống nghiêm trọng, có thể là tội buôn bán bất hợp pháp hoặc tội cờ bạc.

cách mua hợp pháp

Nếu bạn muốn mua trái bóng màu hợp pháp, bạn có thể đi qua các kênh sau:

Cửa hàng bán dưới đường

Ứng dụng khách hàng điện thoại di động được chỉ định bởi tổ chức xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/3d054f27dcf06746?.png”/>